Strålande insatser på röjardagen

Ett varmt tack till alla som sågade, släpade och röjde i Alfridas spår i helgen. Tack vare dryga 40 personers idoga arbete under lördagen den 8 juni (somliga från bra tidigt på morgonen) är nu spår och vägar till allra största delen framkomliga igen. Så härligt för alla som vill röra sig i skog och mark!

Nu får man nog säga att det ÄR sommar – snart redan midsommar faktiskt. Kvällen före midsommarafton är det VM-pub i Ribrants lada och på midsommarafton sedvanligt firande. Detta tar sin början med att stången kläs och reses på förmiddagen (10-11, kom med blommor och blad) och sedan musik, dans och lekar kl 15.
Ja, och sedan händer det förstås mycket sommaren igenom. Titta på kalendariet här på hemsidan! En liten puff för slåtterkursen kan kanske vara på sin plats, den 29:e juni – anmäl i doodeln och ta med en egen lie!

VARNING – älgko med kalv

För alla som nu njuter av försommar, av långhelg och av möjligheten att vistas på Svartlöga: den älgko som sedan en tid vistats på Svartlöga har nu synts med en kalv i närheten av byn. Det är därför mer än vanligt tillrådligt att hålla hundar i koppel och att iaktta försiktighet både i närheten av byn och på andra ställen av ön.  En älgko med kalv kan vara aggressiv och direkt farlig.
Ta det försiktigt!
/Katarina (som fått informationen av Thord Åberg)

Sommaren kommer!

Kalendariet för Svartlögasommaren växer fram – ta gärna en titt på det här på hemsidan.

Det första som händer är en extra röjardag den 8 juni. Vi hoppas på tre arbetslag med motorsågsförare i täten och dragare, röjare, bärare och släpare i följe. Vi satsar på arbete mellan 10 och 15 (egen medhavd fika/lunch) och korvgrillning vid 15 för alla. För att kunna förbereda inköp och arbetsplanering hoppas vi att alla som vill och kan vara med anmäler sig i doodeln senast den 1:a juni (så ser vi till att korven räcker).

Det händer i sommar!

Det kommer att hända mycket på Svartlöga i sommar – och somligt av det som ska hända finns i Svartlögaföreningens kalendarium. Som vanligt är kalendariearbetet work-in-progress under våren, men det går att se det vi vet och planerar redan nu här på hemsidan. I juni kommer informationen upp på anslagstavlorna på ön.

I år börjar aktiviteterna ovanligt tidigt med den på årsmötet beslutade extra röjardagen den 8 juni. I tre arbetslag kommer vi att ha fokus på att röja spår i skogen, och det kommer att finnas arbetsuppgifter för alla åldrar och konstitutioner. Vi jobbar 10-15, med eget fika under dagen och gemensam ”föreningskorv” vid grillarna ca 15. För korvinköp etc kommer vi att skicka ut en anmälan om deltagande lite senare – men boka dagen redan nu för arbete och gemenskap!

Stängt var det här – men det ska vi ändra på under den extra röjardagen!

Årsmötet avklarat – nu är det 2019!

Svartlögaföreningens årsmöte den 24 mars var välbesökt och det finns nu en ny(gammal) styrelse och tankar framåt.

Styrelsen, som består av Stig Orustfjord (ordförande), Ylva Stenbom (kassör), Katarina Lycken Rüter (sekreterare) samt Calle Mobach, Desideria Åström, Jenny Wermelin, Marina Åström och Susanna Ribrant, träffas före påsk – så hör gärna av dig med sådant som du till exempel vill få med i föreningens kalendarium.

Kalendariet uppdateras löpande här på hemsidan under våren, och sätts i juni upp på föreningens anslagstavlor (ja – först måste förstås den i bykorset restaureras efter Alfridas framfart). Boka redan nu extra arbetslördag den 8 juni för att röja på spåren efter Alfrida!

Protokollet från årsmötet ligger justerat (om än ej underskrivet – men det handlar om postgång) här:

Protokoll Svartlögaföreningens årsmöte 24 mars 2019

Handlingar till årsmötet

Ett säkert vårtecken är Svartlögaföreningens årsmöte – och om en vecka är det dags. .

(Reimersholmsgatan 45, lokalen ”Åttingen”) inleds mötet med  föredraget Skog, äng eller betesmark? Maximera naturnyttan, ett högaktuellt ämne när nu skogar och ängar drabbats av både torka och storm. Föreläsare är Peter Curman. Efter föredraget hålls årsmöte. Årsmöteshandlingar finns nedan.

Har du glömt att betala medlemsavgiften kan du göra det till föreningens plusgiro 670080-1.  Årsavgift 250 kr/familj,  100 kr enskild medlem. Skriv aktuell mailadress på inbetalningen (särskilt viktigt för nya medlemmar, så att information kan spridas i föreningen – värvar du en ny medlem, berätta också detta!).

För styrelsen
Katarina

Svartlögaföreningen resultatrappport 2018
Svartlögaföreningen balansrapport 2018
Verksamhetsberättelse svartlögaföreningen 2018
Svartlögaföreningen ekonomisk redovisning 2018

Årsmöte 24 mars 13:00 på Reimersholme

Om en månad är det dags: årsmöte i Svartlögaföreningen. Mötet hålls på Reimersholme, Reimersholmsgatan 45 (Åttingen, en åttkantig byggnad) den 24 mars med start 13:00. Till Åttingen tar man sig lämpligen med buss 54 eller 66 till ändhållplatsen Reimersholme. När man stigit av går man tillbaka c:a 50 meter på den väg där bussen kom. Det går också att promenera från Hornstulls T-bana vilket tar ca 15 min.
 
Mötet inleds med  föreläsningen Skog, äng eller betesmark? Maximera naturnyttan, ett högaktuellt ämne när nu skogar och ängar drabbats av både torka och storm. Föreläsare är Peter Curman, biolog och verksam som naturvägledare i Tyresta nationalpark. Hans specialitet är urskog och orörd natur, men han har också erfarenhet av kulturlandskap med artrika naturbetesmarker. 
 
Efter föreläsningen (ca 45 min) tar årsmötet vid. 
 
Som vanligt kommer det att finnas fika att köpa, så ta med portmonnän. Glöm inte heller att betala in din medlemsavgift till föreningens plusgiro 670080-1!  Årsavgift 250 kr/familj,  100 kr enskild medlem. Skriv aktuell mailadress på inbetalningen (särskilt viktigt för nya medlemmar, så att information kan spridas i föreningen – värvar du en ny medlem, berätta också detta!)
För styrelsen
Katarina

Skrivelse till Waxholmsbolaget

Följande skrivelse har skickats till Waxholmsbolaget av Svartlögas väg- och bryggsamfällighet, Svartlöga samfällighetsföreing samt Rödlöga och Rödlöga skärgårds intresseförening:

Stockholm 25 januari 2019

Regionrådet Irene Svenonius, Region Stockholm
Bino Drummond, Ordf. kommunstyrelsen Norrtälje
Rotelchef Lars Nordgren, Region Stockholm

Extra insatser krävs av Waxholmsbolaget för att klara omfattande 
stormskador i ytterskärgården

Stormen Alfrida som drabbade Roslagskusten natten till den 2 januari orsakade stora skador på skog, bebyggelse och anläggningar i hela området. Särskilt utsatta blev öarna i ytterskärgården. Nu väntar omfattande, tungt och farligt arbete för fastighetsägare i den mest utsatta delen av skärgården, där kommun och säkerhetstjänst inte kan bidra.
I januari/februari är tillgången på dagsljus mycket begränsad och båtar är uppdragna på land. Den akuta krissituationen gör att andra krav måste ställas på SL/skärgårdstrafiken. Waxholmsbolaget är i praktiken den enda aktör som kan möta behoven av persontransporter och möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten.
Genom starka insatser från Norrtälje kommun, Vattenfall, säkerhetstjänsten och andra institutioner är elförsörjning och framkomlighet i Roslagen åtgärdade i betydande utsträckning (TT 20/1). Men också Region Stockholm/Waxholmsbolaget behöver kunna möta de akuta behov som uppstått.
Rödlöga och Svartlöga i ytterskärgården är de sista bryggorna på Waxholmsbolagets trafik på linjerna 2853/2874. Mer än 100 familjer har där drabbats mycket hårt av skador på fastigheter, bryggor, båtar och mark. Öarna saknar el och egentliga vägsystem, har ca 8 fastboende och många deltidsboende året om. Gällande tidtabell erbjuder trafik endast på helger – ut från Furusund lördag (ankomst Svartlöga 13:15, Rödlöga 13:45) och inresa till Furusund söndag (avgång Rödlöga 11: 50, Svartlöga 12:15). Det innebär möjlighet till arbete med reparationer och ofta farligt röjnings-arbete i ca 2 timmar lördag och 2-3 timmar söndag.
Den aktuella skadebilden – innan hela ön har undersökts – visar på mängder av fastigheter drabbade av stormens orkanvindar. Nedfallna träd har skadat byggnader, hus har flyttats och välts omkull av vindarna, båtar har vält och öarnas enkla vägsystem har långa sträckor helt blockerats av vindfällen. Reparationer av fastigheter och anläggningar i närtid är mycket angelägna för att undvika att skador förvärras genom regn, snö och blåst. Båtar och bryggor måste säkras före kommande isläggning.
Stora ekonomiska värden står på spel. Väg- och stigsystem blockerade av stora högar om 10-15 träd innebär stora risker för personskador och måste åtgärdas. Dessutom säger skogsvårdslagen att vi – för att förebygga angrepp av granbarkborre och andra skadedjur – måste få ut de nedblåsta barrträden från skogen innan värmen kommer.
Svartlöga Samfällighetsföreningar och Rödlöga och Rödlöga skärgårds Intresseförening vill på detta sätt uppmärksamma berörda parter, främst Region Stockholm, på de insatser som behövs för att möta den extraordinära situation vi befinner oss i.
För att klara den situation vi har möta under vinter/vår och försommar föreslår vi:

– Trafik ut fredagar (en extra insats som bara kräver förlängning till Svartlöga/Rödlöga
av existerande förmiddagstur från Furusund till Söderöra (med förbeställning).

– Vintertidtabellens söndagstur från Rödlöga/Svartlöga senareläggs till 13:50 / 14:15

– Vårtidtabell tidigareläggs för att gälla från början av mars.

– Sommartidtabell tidigareläggs till månadsskiftet maj/juni.

– Trafiken enligt vår- och sommartidtabellerna ska inte gå via Östernäs och Gräskö
eftersom  det nya fartygets låga fart gör att ankomsten till Svartlöga / Rödlöga då blir
en timme senare än tidigare – viktiga timmar för de som bara är ute över en helg.

För Svartöga Samfällighetsförening, Svartlöga Bryggsamfällighetsförening samt
Rödlöga och Rödlöga skärgårds Intresseförening.
Gösta Englund och Tomas Södergren
Kontaktuppgifter:
Gösta Englund  070 4837227, goesta@svartloga.com
Tomas Södergren  070 020 9150,  tomas@sodergren.se
Kopia till:
Richard Borgström, chef sjötrafik, Trafikförvaltningen SLL
Marc Weimann, Sjötrafiksektionen, Trafikförvaltningen SLL
Ola Andersson, säkerhetsansvarig, Norrtälje kommun