Fanerogamer: gömfröiga, enhjärtbladiga växter s 1

Trebladsväxter
Ormbär Paris quadrifolia

Konvaljväxter
Liljekonvalj Convallaria majalis
Ekorrbär Maianthemum bifolium
Getrams Polygonatum odoratum
Storrams Polygonatum multiflorum

Sandliljeväxter
Stor sandlilja Anthericaceae lilago

Lökväxter
Skärgårdsgräslök Allium schoenoprasum var. jurmoënse
Ramslök Allium ursinum
Backlök Allium oleraceum
Skogslök Allium scorodoprasum
Sandlök Allium vineale

Amaryllisväxter
Påsklilja Narcissus pseudonarcissus
Pingstlilja Narcissus poëticus
Snödroppe Galanthus nivalis

Liljeväxter
Vårlök Gagea lutea
Dvärgvårlök Gagea minima
Kungsängslilja Fritillaria melagris

Irisväxter
Svärdslilja Iris pseudavorus

Fanerogamer: enhjärtbladiga växter s 2 (framåt i floran)
Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 14 (bakåt i floran)

Florans förstasida