Fanerogamer: gömfröiga, enhjärtbladiga växter s 2

Orkidéer (samtliga orkidéer är fridlysta i Sverige)
Kärrknipprot  Epipactis palustris
Skogsknipprot Epipactis helleborine ssp. helleborine
Vit skogslilja  Cephalanthera longifolia
Tvåblad  Listera ovata
Spindelblomster  Listera cordata
Knärot  Goodyera repens
Nattviol  Platanthera bifolia ssp. bifolia
Grönvit nattviol  Platanthera chlorantha
Adam och Eva  Dactylorhiza sambuci
Ängsnycklar  Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
Jungfru Maria nycklar  Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Skogsnycklar Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii
Sankt Pers nycklar Orchis mascula
Korallrot  Corallorhiza trifida

Fanerogamer: enhjärtbladiga växter s 3 (framåt i floran)
Fanerogamer: enhjärtbladiga växter s 1 (bakåt i floran)

Florans förstasida