Fanerogamer: Nakenfröiga växter

Barrväxter
Vanlig gran Picea abies ssp. abies
Tall  Pinus sylvestris
Vanlig en Juniperus communis ssp. communis
Idegran Taxus baccata

Fanerogamer, gömfröiga, tvåhjärtbladiga s 1 (framåt i floran)
Kärlkryptogamer (bakåt i floran)

Florans förstasida