Fanerogamer: gömfröiga, tvåhjärtbladiga växter s 2

Slideväxter
Gårdskräppa Rumex longifolius
Krusskräppa Rumex crispus
Tomtskräppa Rumex obtusifolius
Bergsyra Rumex acetosella ssp acetosella
Ängssyra Rumex acetosa ssp. acetosa
Nordtrampört Polynogum aviculare ssp. boreale
Vattenpilört Polygonatum amphibia
Åkerpilört Persicaria maculosa
Vanlig pilört Persicaria lapathifolium ssp. pallida
Åkerbinda Fallopia convolvulus

Mållväxter
Svinmålla Chenopodium album
Brådmålla Chenopodium longipea ssp. praecox
Spjutmålla Chenopodium prostrata

Portlakväxter
Källört Montia fontana

Nejlikväxter
Sandnarv Arenaria serpyllifolia ssp. serphyllifolia
Skogsnarv Moehringia trinervia
Våtarv Stellaria media
Kärrstjärnblomma Stellaria palustris
Grässtjärnblomma Stellaria graminea
Fältarv Cerastium arvense
Hönsarv Cerastium fontanum ssp. vulgare
Vårarv Cerastium semidecandrum
Sydknutarv Sagina nodosa ssp. nodosa
Krypnarv Sagina procumbens
Åkerspergel Spergula arvensis
*Saltnarv Spergularia salina
Gökblomster Lychnis flos-cuculi
Klibbglim Silene viscosa
Rödblära Silene dioica
Backnejlika Dianthus deltoides

Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 3 (framåt i floran)
Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 1 (bakåt i floran)

Florans förstasida