Fanerogamer: gömfröiga, tvåhjärtbladiga växter s 3

Ranunkelväxter
Kabbleka  Caltha palustris ssp. palustris
Akleja Aquilegia vulgaris
Vitsippa Anemona nemorosa
Blåsippa Hepatica nobilis
Revsmörblomma Ranunculus repens
Vanlig smörblomma Ranunculus acris ssp. acris
Knölsmörblomma Ranunculus bulbosa
Majsmörblomma Ranunculus auricomus
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus
Ältranunkel Ranunculus flammula
Svalört Ranunculus ficaria ssp. ficaria
Vitstjälksmöja Ranunculus peltatus ssp. baudotii
Ängsruta Thalictrum flavum

Berberisväxter
Berberis Berberis vulgare

Jordrökväxter
Smånunneört Corydalis intermedia
Sloknunneört Corydalis pumila

Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 4 (framåt i floran)
Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 2 (bakåt i floran)

Florans förstasida