Fanerogamer: gömfröiga, tvåhjärtbladiga växter s 4

Korsblommiga växter
Stillfrö Descurainia sophia
Löktrav Alliaria petiolata
Backtrav Arabidoptis thaliana
Vejde Isatis tinctoria
Åkerkårel Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides
Strandgyllen Barbarea stricta
*Pepparrot Armoracia rusticana
*Kärrbräsma Cardamine pratensis ssp. paludosa
Rockentrav Arabis glabra
Bergbräsma Cardamine hirsuta
*Lundtrav Arabis hirsuta var. hirsuta
Grådraba Draba incana
Lunddraba Draba muralis
Nagelört Erophila verna
Dansk skörbjuggsört Cochlearia danica
Lomme Capsella bursa-pastoris
Penningört hlapsi arvense
Backskärvfrö Thlapsi caerulescens ssp. caerulescens
Åkersenap Sinapis arvensis

Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 5 (framåt i floran
Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 3 (bakåt i floran)

Florans förstasida