Fanerogamer: gömfröiga, tvåhjärtbladiga växter s 6

Rosväxter
Brudbröd Filipendula vulgaris
Älggräs Filipendula ulmaria
Hjortron Rubus chamaemorus
Stenbär Rubus saxatili
Hallon Rubus idaeus
Skogsbjörnbär Rubus nessensis
Stenros Rosa canina
Nyponros Rosa dumalis
Hartsros Rosa villosa ssp. mollis
Småborre Agrimonia eupatoria
Humleblomster Geum rivale
Nejlikrot Geum rivale urbanum
Kråkklöver Comarum palustre
Gåsört Argentia anserina ssp. anserina
Vanlig femfingerört Potentilla argentea ssp. argentea
Norsk fingerört Potentilla norvegica
Vårfingerört Potentilla crantzii
Blodrot Potentilla erecta
Revfingerört Potentilla reptans
Smultron Fragaria vesca
*Sammetsdaggkåpa Alchemilla glaucescens
*Betesdaggkåpa Alchemilla monticola
*Ängsdaggkåpa Alchemilla subcrenata
*Stjärndaggkåpa Alchemilla acutiloba
*Späddaggkåpa Alchemilla filicaulis var. filicaulis
*Glatt daggkåpa Alchemilla glabra
Vildapel Malus sylvestris
Rönn Sorbus aucuparia ssp. aucuparia
Oxel Sorbus intermedia
Finnoxel Sorbus hybrida
Trubbhagtorn Crataegus monogyma
Slån Prunus spinosa
Sötkörsbär Prunus avium
Hägg Prunus padus ssp. padus

Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 7 (framåt i floran)
Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 5 (bakåt i floran)

Florans förstasida