Fanerogamer: gömfröiga, tvåhjärtbladiga växter s 10

Ljungväxter
Skvattram Rhododendron tomentosum
Ljung Calluna vulgaris
Tranbär Vaccinium oxycoccos
Lingon Vaccinium vitis-idaea
Blåbär Vaccinium myrtillus
Odon Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum
Sydkråkbär Empetrum nigrum ssp. nigrum

Viveväxter
Gullviva  Primula veris
Majviva Primula farinosa
Strandlysing Lysimachia vulgaris
Skogsstjärna Trientalis europaea
Strandkrypa Glaux maritima
Bunge Samolus valerandi

Syrenväxter
Ask Fraxinus exelior
Syren Syringa vulgaris

Gentianaväxter
Kustarun Centaurium littorale var. littorale
Dvärgarun Centaurium pulchellum
Sumpgentiana Gentianella uliginosa

Vattenklöverväxter
Vattenklöver Menyanthes trifoliata

Måreväxter
Vitmåra  Galium boreale
*Sumpmåra Galium uliginosum
Vattenmåra Galium palustre ssp. palustre
*Stor vattenmåra Galium palustre ssp. elongatum
Gulmåra Galium verum ssp. verum
Stormåra Galium album
Gräddmåra Galium album x Galium verum
*Småsnärjmåra Galium spurium ssp. vaillantii
Snärjmåra Galium aparine

Vindeväxter
Snårvinda  Calystegia sepium ssp. sepium

Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 11 (framåt i floran)
Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 9 (bakåt i floran)

Florans förstasida