Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 12

Lejongapväxter
Kungsljus Verbascum thapsus
Flenört Scrophularia nodosa
Gulsporre Linaria vulgaris
Fingerborgsblomma  Digitalis purpurea
*Strandveronika Veronica longifolia
Teveronika Veronica chamaedrys
Ärenpris Veronica officinalis
Majveronika Veronica serphyllifolia ssp. serphyllifolia
Dyveronika Veronica scutellata
Vårveronika Veronica verna
Murgrönsveronika Veronica hederifolia ssp. hederifolia
Strandrödtoppa Odontites litoralis ssp. litoralis
Ängskovall Melampyrum pratense
Skogskovall Melampyrum sylvaticum
Natt och dag Melampyrum nemorosum
Vanlig ögontröst Euphrasia stricta var. brevipila
Grå ögontröst Euphrasia nemorosa
Kärrspira Pedicularis palustris ssp. palustris
Äkta höskallra Rhinanthus serotinus ssp. vernalis
Äkta ängsskallra Rhinanthus minor ssp. minor

Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 13 (framåt i floran)
Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 11 (bakåt i floran)

Florans förstasida