Fanerogamer: gömfröiga, tvåhjärtbladiga växter s 13

Tätörtssväxter
Tätört Pinguicula vulgaris
*Dvärgbläddra Utricularia minor

Grobladsväxter
Gårdsgroblad Plantago major ssp major
*Kustgroblad Plantago major ssp. winteri
Svartkämpar Plantago lanceolata
Gulkämpar Plantago maritima ssp maritima

Kaprifolväxter
Olvon  Viburum opulus

Vänderotväxter
Vårklynne Valerianella locusta
Strandvänderot Valeriana sambucifolia ssp. salina

Väddväxter
Åkervädd Knautia arvensis

Klockväxter
Blåklocka Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia
Stor blåklocka Campanula percifolia
Nässelklocka Campanula trachelium

Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 14 (framåt i floran)
Fanerogamer: gömfröiga växter, tvåhjärtbladiga växter s 12 (bakåt i floran)

Florans förstasida