Röjarfredagen skjuter vi på – sommarmöte den 20 juli!

Sol, sol, sol – det är härligt på många sätt, men leder till en torka av sällan skådad art. Att nu använda motorsågar och röjsågar med gnistrisk är allt annat än lämpligt, och därför skjuter vi på vår gemensamma arbetsdag för öns öppna landskap. Vi får återkomma om lämpligt datum för vårt gemensamma nappatag med växtligheten.
Som fredagen den 20:e juli alltså blir ”frilagd” från röjningsarbete kommer vi istället att hålla årets SOMMARMÖTE denna dag, med början 10.00 i Missionshuset.
På dagordningen för mötet står fyra huvudpunkter:
1. Rapport från naturvårdsgruppen
2. Rödlögabodens besvärliga situation och hur vi kan bidra
3. Förslag för föreningens aktivitet framöver
4. Brandsäkerhetsgenomgång – hur funkar egentligen den gemensamma utrustningen, pumpar, slangkopplingar etc? Och hur funkar hjärtstartaren?
Sedan blir det praktik i byhamnen, och tillfälle för stora och små att spruta vatten hej vilt! Ta chansen!
Att vi inte arbetar den 20.e betyder inte att vi inte kan ha kalas. Slåtterfesten genomförs som planerat – på ångbåtsbryggan träffas vi lördagen den 21:a, äter medhavd matsäck, köper lotter, vinner priser och dansar har kul tillsammans. Varmt välkomna!
Svartlögaföreningens styrelse
genom
Katarina (sekreterare)

Brandskydd och säkerhet…

alltid viktiga frågor, och kanske mer självklart än någonsin i dessa torkans tider.

Dessvärre kommer Räddningstjänsten / SSRS inte att besöka Svartlöga denna sommar men lovar att besöka oss under semesterperioden sommaren 2019. De har tyvärr inte möjlighet att besöka alla öar årligen utan måste prioritera hur besöken skall fördelas sett till personal och andra resurser.

Vill du bättra på dina kunskaper I HLR, LABC, brandsäkerhet samt beskåda SSRS Räfsnäs är du varmt välkommen att besöka någon av våra grannöar enl.  Nedan:

Den 23:e juli
Kl. 10-11 Högmarsö
Kl. 12-13 Sundholmen
Kl. 14-15 Fårgångsö
Kl. 16-17 Löparö

Den 24:e juli
Kl. 10-11 Marö
Kl. 12-13 Gräskö
Kl. 14-15 Vidinge
Kl. 16-17 Tyvö

Fungerande brandvarnare – en billig livförsäkring!

Svartlögahälsningar
Claes Köhler
Brandskyddsansvarig Svartlöga Bryggsamfällighetsförening m. Vägfonden.

Heja Rödlögaboden!

Det är ändå bra fantastiskt att det finns en skärgårdsbod på Rödlöga – det krävs mycket arbete och slit för att få det att fungera. Och så behövs det kunder! Där kan vi på Svartlöga förstås bidra, och ännu lättare är det nu med de generösa erbjudande om antingen gratis båtfärd eller billig hopplockning/frakt som Rödlögaboden står för.

Svartlögamilen 2018

Den 14 juli kl 14:00 går starten för Svartlögamilen 2018. Det kommer att vara fem klasser: dam&herr 10 km, dam&herr 3 km samt ett barnlopp runt byn för alla barn under 9 år. Alla som vill delta är hjärtligt välkomna och efter prisceremonierna kommer det att vara PUB i Ribrants lada där det går att köpa både dryck och mat (hamburgare).

Kl 14:00 Anmälan på plats (framför Ribrants lada)

Kl 14:30 Barnloppet runt byn

Kl 15:00 Masstart för både 10 km och 3 km

Kl 17:00 Prisutdelning

Kl 17:15 Grillarna tänds

Kl 22:00 PUBEN stänger 

Varmt välkomna till Svarlögamilen och en kväll med härlig samvaro

Älg på Svartlöga

Svartlöga har blivit med (temporär?) älgstam: en älgko och två fjolårskalvar har synts på ön sedan en tid. Det kan vara värt att vara lite extra försiktig i skog och mark, både för att få möjlighet att se djuren men också för att inte komma emellan ko och kalvar. En ilsken älgko är inte att leka med…