Skrivelse till Waxholmsbolaget

Följande skrivelse har skickats till Waxholmsbolaget av Svartlögas väg- och bryggsamfällighet, Svartlöga samfällighetsföreing samt Rödlöga och Rödlöga skärgårds intresseförening:

Stockholm 25 januari 2019

Regionrådet Irene Svenonius, Region Stockholm
Bino Drummond, Ordf. kommunstyrelsen Norrtälje
Rotelchef Lars Nordgren, Region Stockholm

Extra insatser krävs av Waxholmsbolaget för att klara omfattande 
stormskador i ytterskärgården

Stormen Alfrida som drabbade Roslagskusten natten till den 2 januari orsakade stora skador på skog, bebyggelse och anläggningar i hela området. Särskilt utsatta blev öarna i ytterskärgården. Nu väntar omfattande, tungt och farligt arbete för fastighetsägare i den mest utsatta delen av skärgården, där kommun och säkerhetstjänst inte kan bidra.
I januari/februari är tillgången på dagsljus mycket begränsad och båtar är uppdragna på land. Den akuta krissituationen gör att andra krav måste ställas på SL/skärgårdstrafiken. Waxholmsbolaget är i praktiken den enda aktör som kan möta behoven av persontransporter och möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten.
Genom starka insatser från Norrtälje kommun, Vattenfall, säkerhetstjänsten och andra institutioner är elförsörjning och framkomlighet i Roslagen åtgärdade i betydande utsträckning (TT 20/1). Men också Region Stockholm/Waxholmsbolaget behöver kunna möta de akuta behov som uppstått.
Rödlöga och Svartlöga i ytterskärgården är de sista bryggorna på Waxholmsbolagets trafik på linjerna 2853/2874. Mer än 100 familjer har där drabbats mycket hårt av skador på fastigheter, bryggor, båtar och mark. Öarna saknar el och egentliga vägsystem, har ca 8 fastboende och många deltidsboende året om. Gällande tidtabell erbjuder trafik endast på helger – ut från Furusund lördag (ankomst Svartlöga 13:15, Rödlöga 13:45) och inresa till Furusund söndag (avgång Rödlöga 11: 50, Svartlöga 12:15). Det innebär möjlighet till arbete med reparationer och ofta farligt röjnings-arbete i ca 2 timmar lördag och 2-3 timmar söndag.
Den aktuella skadebilden – innan hela ön har undersökts – visar på mängder av fastigheter drabbade av stormens orkanvindar. Nedfallna träd har skadat byggnader, hus har flyttats och välts omkull av vindarna, båtar har vält och öarnas enkla vägsystem har långa sträckor helt blockerats av vindfällen. Reparationer av fastigheter och anläggningar i närtid är mycket angelägna för att undvika att skador förvärras genom regn, snö och blåst. Båtar och bryggor måste säkras före kommande isläggning.
Stora ekonomiska värden står på spel. Väg- och stigsystem blockerade av stora högar om 10-15 träd innebär stora risker för personskador och måste åtgärdas. Dessutom säger skogsvårdslagen att vi – för att förebygga angrepp av granbarkborre och andra skadedjur – måste få ut de nedblåsta barrträden från skogen innan värmen kommer.
Svartlöga Samfällighetsföreningar och Rödlöga och Rödlöga skärgårds Intresseförening vill på detta sätt uppmärksamma berörda parter, främst Region Stockholm, på de insatser som behövs för att möta den extraordinära situation vi befinner oss i.
För att klara den situation vi har möta under vinter/vår och försommar föreslår vi:

– Trafik ut fredagar (en extra insats som bara kräver förlängning till Svartlöga/Rödlöga
av existerande förmiddagstur från Furusund till Söderöra (med förbeställning).

– Vintertidtabellens söndagstur från Rödlöga/Svartlöga senareläggs till 13:50 / 14:15

– Vårtidtabell tidigareläggs för att gälla från början av mars.

– Sommartidtabell tidigareläggs till månadsskiftet maj/juni.

– Trafiken enligt vår- och sommartidtabellerna ska inte gå via Östernäs och Gräskö
eftersom  det nya fartygets låga fart gör att ankomsten till Svartlöga / Rödlöga då blir
en timme senare än tidigare – viktiga timmar för de som bara är ute över en helg.

För Svartöga Samfällighetsförening, Svartlöga Bryggsamfällighetsförening samt
Rödlöga och Rödlöga skärgårds Intresseförening.
Gösta Englund och Tomas Södergren
Kontaktuppgifter:
Gösta Englund  070 4837227, goesta@svartloga.com
Tomas Södergren  070 020 9150,  tomas@sodergren.se
Kopia till:
Richard Borgström, chef sjötrafik, Trafikförvaltningen SLL
Marc Weimann, Sjötrafiksektionen, Trafikförvaltningen SLL
Ola Andersson, säkerhetsansvarig, Norrtälje kommun

Stormskador efter Alfrida

Det nya året blåste in med kraft på Svartlöga med kanske så mycket som orkanstyrka i byarna. På ön har många träd fallit, tegelpannor blåst av, båtar vält, och det kommer att krävas en hel del arbete för att återställa efter förödelsen.

Efter stormens framfart finns det nu anledning att uppmana alla att ta sig ut till ön och se till sina hus, uthus och upplagda båtar etc. Förhoppningsvis kommer Waxholmstrafiken igång igen till helgen, så att Yxlan kan angöra Svartlöga på lördag.

Musik i novembermörkret

Nästa torsdag, den  29/11, firas Föreningen Svenska tonsättares 100-årsjubileum på Kungliga Musikhögskolan. Med på programmet finns Paula af Malmborg Wards saxofonkvartett Desire encapsulated (tillägnad Lars och Gunilla av Malmborg) framförs i konsert nr 2 kl. 21.00. Kanske ses vi där?

Eldningslördag 27 oktober

Höstmörkret faller – ett tydligt tecken på att det snart är dags för eldningslördag på Svartlöga!

Årets eldningslördag den 27 oktobevigs åt högarna på ångbåtsbryggeängarna kombinerat med rensning och tillsnyggning längs med byvägen.
Program:
10:00 samling vid ångbåtsbryggeängarna
Arbete fram till ca 13, då sedvanlig korvgrillning arrangeras vid eldarna. Ta med egen dricka!
Stärkta av korven kan vi kanske få till ytterligare någon timmes gemensamt arbete, innan det är dags att packa ihop redskapen.
Niklas och Kina öppnar generöst för knytkalas på Panget med början 19:00, men kom gärna en kvart innan för att hjälpa till att bära stolar och bord. Knytkalasmat bör åtföjas av en liten lapp med ingredienser, för allergikernas skull. Ta med egen dryck (kanske finns det något att inhandla – kanske inte), glas, tallrikar, bestick, glatt humör, skrönor, glada visor och annat som hör höstkalas till!
Med hopp om en härlig hösthelg,
Svartlögaföreningens styrelse genom Katarina

VEM slänger OELDNINGSBART BRÅTE på eldningshögen?

Ja – man kan verkligen fråga sig. Dessvärre är det nog inte en ensam person, utan ganska många Svartlögabor som mot allt vett, sans och förstånd gör sig av med saker som absolut inte hör hemma i en eldningshög på allmän plats. Inför återvinningsbåtens besök tog en skara handskbeklädda arbetare sig an de yttersta lagren av den östra eldningshögen vid ångbåtsbryggan och fann bland annat

Färgburk med färg i
Batterier
Keramikskål
Halvfulla flaskor med schampo och duschtvål
Lock till kylväska
Fotfil
Plastleksaker
Kastrullock
Plastdunk
Metallräfsa
Byggplast
Glasfiberull
Tjärpapp
Skåp av laminerad spånskiva
Plasttillbringare
Plastväska med innehåll
Skor
Askkopp i metall
Vaxduk
Plastbalja

Högrensningen fortsätter på eldningshelgen. Då eldar vi bredvid högen istället och lägger brännbart på brasan och sånt som ska återvinnas i en hög för sig, att sparas till grovsopbåten nästa sommar. Och nu får det verkligen vara SKÄRPNING vad gäller eldningshögen! Det gäller alla – utan undantag.

Sommarfest på ångbåtsbryggan lördag 21 juli 19:00 – utan grill, men extra plus allt annat!

Med den torka som råder är det inte läge för grillfest – men SOMMARFEST blir det på Svartlöga på lördag ändå, enligt följande:
För att det ska bli något som mer liknar kvällstemperatur startar vi 19:00 på ångbåtsbryggan, och för den som vill ha lite transporthjälp dit avgår bytraktorn från bykorset just 19:00. 
Ta med egen mat som INTE behöver grillas – det är mysigt att träffas, äta tillsammans, ta en öl eller ett glas vin från baren som givetvis står öppen och som sommarkvällen till ära också erbjuder möjlighet att köpa en bit chokladtårta till dessert. Finfina lotterier blir det i vanlig ordning, och givetvis dans i den ljumma sommarnatten
VÄLKOMNA till årets sommarfest på ångbåtsbryggan – somrigare än så här kan det väl nästan inte bli?

Röjarfredagen skjuter vi på – sommarmöte den 20 juli!

Sol, sol, sol – det är härligt på många sätt, men leder till en torka av sällan skådad art. Att nu använda motorsågar och röjsågar med gnistrisk är allt annat än lämpligt, och därför skjuter vi på vår gemensamma arbetsdag för öns öppna landskap. Vi får återkomma om lämpligt datum för vårt gemensamma nappatag med växtligheten.
Som fredagen den 20:e juli alltså blir ”frilagd” från röjningsarbete kommer vi istället att hålla årets SOMMARMÖTE denna dag, med början 10.00 i Missionshuset.
På dagordningen för mötet står fyra huvudpunkter:
1. Rapport från naturvårdsgruppen
2. Rödlögabodens besvärliga situation och hur vi kan bidra
3. Förslag för föreningens aktivitet framöver
4. Brandsäkerhetsgenomgång – hur funkar egentligen den gemensamma utrustningen, pumpar, slangkopplingar etc? Och hur funkar hjärtstartaren?
Sedan blir det praktik i byhamnen, och tillfälle för stora och små att spruta vatten hej vilt! Ta chansen!
Att vi inte arbetar den 20.e betyder inte att vi inte kan ha kalas. Slåtterfesten genomförs som planerat – på ångbåtsbryggan träffas vi lördagen den 21:a, äter medhavd matsäck, köper lotter, vinner priser och dansar har kul tillsammans. Varmt välkomna!
Svartlögaföreningens styrelse
genom
Katarina (sekreterare)